Załącznik Nr 6
do Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Spółce PJ s.c. Paulina Daniec, Jakub Sacha

Szanowni Państwo,
W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez spółkę:
PJ s.c. Paulina Daniec, Jakub Sacha, ul. Dąbska 18 D/ Lu8, 31-572 Kraków
która administruje danymi osobowymi w celu realizacji złożonego zamówienia, a także organizacji dostawy i płatności online. Przetwarzamy Twoje dane osobowe również w celu umówienia Cię na wizytę, informowania Cię o naszej ofercie, promocjach, specjalnych rabatach, czyli w celu marketingu. Dodatkowo przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach statystycznych i archiwalnych. Dane zostały pozyskane w wyniku wcześniejszych kontaktów z nami z Twojej strony , lub za pośrednictwem Skubacz.pl Sp. z o.o., funkcjonującego również pod marką Restaumatic.com, Pyszne.pl, zaś ich podanie miało charakter całkowicie dobrowolny.
Państwa dane są przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem spółki, jakim jest wykonywanie dla Państwa usług, oraz ich marketing. Jeżeli jednak nie życzycie sobie Państwo otrzymywać od nas informacji handlowych i promocyjnych możecie w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw poprzez wysłanie wiadomości sms pod nr 602 324 325.
Jeśli jednak zdecydujecie się Państwo na pozostawienie swoich danych w naszej bazie gwarantujemy pełną transparentność realizowanych procesów przetwarzania danych i spełnienie wszystkich praw, o których mowa w RODO, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu.
Niezależnie od wyżej wskazanych uprawnień, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na wszelkie sprzeczne z prawem ochrony danych osobowych działania Spółki PJ s.c. Staramy się, aby nasze działania były realizowane w taki sposób, aby odpowiadały na Państwa oczekiwania i potrzeby, dlatego jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i uwagi w zakresie otrzymywanych od nas informacji. Każdy głos jest dla nas ważny.
Jednocześnie informujemy, że odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty:
• wspierające nas w zakresie zarządzania narzędziami informatycznymi,
• księgowe,
• świadczące usługi marketingowe,
• windykacyjne, a także organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy przepisów prawa.
Państwa dane będą przetwarzane w czasie realizacji celu, dla którego zostały pobrane, a także do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Państwa osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.

Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami i liczymy na dalszą owocną współpracę.
Wspólnicy Spółki PJ s.c.